Procena rizika od povrede kolena

Doktori kažu „Bolje sprečiti, nego lečiti“, mislim da isti princip može da se primeni i na trening, poseebno kod sportista. Pošto su kolena najpovredjivaniji zglob uopšte, predstaviću testove koje radim u Top Gym-u sa ciljem procene rizika od povrede kolena, a takodje i u procesu rehabilitacije (posebno ALC) da bih tačno znao gde sam stigao i koliko uradio.

Naučno je utvrdjeno da snaga spoljašnjih rotatora kuka, abduktora kuka i plantarnih flexora (posebno palca) pozitivno utiče na smanjenje rizika od povrede kolena. Zašto? Zato što spoljašnji rotatori i abduktori kuka, kontrolišu koleno u forntalnoj ravni i ekscentrično ne dozvoljavaju preteranu unutrašnju rotaciju i adukciju kuka (a i kolena). Snaga pregibača palca je bitna jer je pokazatelj mogućnosti da se iz pronacije (tokom faze oslonca) predje u supinaciju (tokom faze odgurivanja). Pogledaj video sa objašnjenjem testova

Sigurno ćeš reći „Nemam ja ovakav dimamometar i ne mogu da merim!“. Nije ti potreban takav dinamometar, ja sam za Top Gym kupio dinamometar na slici preko AliExpresa za 30e i bolji je od ovog na videu. I rezultate koje dobijam su relevantniji jer ne merim iz ruke, nego sa fiksnim osloncem!

Koliku silu treba da generišu ti je jasno iz videa, ono što još treba da znaš, a što sam ja uvideo testirajući prethodnih nekoliko meseci je sledeće:

  • Ako su testovi kuka dobri a palac loš, stopalo je u prevelikoj pronaciji i tibija je najčešće u unutrašnjoj rotaciji. Ovo je važan pokazatelj u rehabilitaciji kolena
  • Kada je palac dobar a testovi kuka loši, natkolenica je u unutrašnjoj rotaciji a tibija najčešće u spoljašnjoj i stopalo u supinaciji. To znači da je koleno u problemu jer je femur zarotiran unutra, a tibija u spolja, A TO NIKAKO NIJE DOBRO ZA ACL.

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.