Rotatori kuka? Koji su to mišići?

Mišići koji izvode pokrete u zglobu kuka su najjači mišići ludskog tela. Oni mogu da generišu najveću silu jer imaju veći poprečni presek u odnasu na ostale mišićne grupe. U većini sportova rotacije u zglobu kuka su izuzetno bitne. U fudbalu npr. dok je jedna noga oslonac druga se zajedno sa karlicom rotira oko stajne noge ka spolja i unutra. Takođe, pokreti bacanja ili udaranja rukom započinju se pokretima kuka, a zatim se duž kinetičkog lanca sile slažu i to sve do šake ili rekvizita koji se drži u ruci.

Najvažniji pokreti u tom kontekstu su unutrašnja i spoljašnja rotacija kuka. Ako su ovi pokreti od krucijalnog značaja za izvođenje snažnih i eksplozivnih pokreta u mnogim sportovima, lako je zaključiti da se jačanjem unutrašnjih i spoljašnjih rotatora kuka postižu najbolji trenažni efekti.

A koji su mišići unutrašnji i spoljašnji rotatori kuka? Odgovor na ovo pitanje se ne može dati na osnovu znanja stečenog na fakultetima za sport i fizičko vaspitanje, jer se anatomija na njima uči vrlo površno. I povrh svega ljudsko telo se posmatra u stanju mirovanja, te svaki mišić ima jednu ili dve funkcije i izvodi pokrete nezavisno od ostalih. To je potpuno apsurdno, jer je telo potrebno izučavati i pratiti dok se kreće i menja položaje u prostoru.

Unutrašnji rotatori kuka su:

 • Gluteus minimus,
 • Gluteus medius (prednji i srednji deo),
 • Tensor fascie late,
 • Semitendinosus,
 • Semimembranosus,
 • Gracilis.

Spoljašnji rotatori kuka su:

 • Gluteus maximus,
 • Gluteus medius (zadnji deo),
 • Biceps femoris
 • Duboki mišići kuka (6 mišića),
 • Iliopsoas,
 • Pektineus,
 • Aduktor brevis,
 • Aduktor magnus,
 • Sartorius.

Kada se melo detaljnije pogleda spisak mišića jasno je da sem kvadricepsa svi mišići koji vrše pokrete u zglobu kuka učestvuju u rotacijama. Neki rotiraju kuka na unutrašnju stranu, a neki na spoljašnju.

Zaključak je:

-Da bi bili dobar trener potrebno je znati anatomiju.

-Kada se radi trening sa sportistima besmisleno je pojedinačno trenirati svaki mišić. (Izuzetak od ovog pravila je kod rehabilitacionih treninga). Ni jedan mišić ne vrši samostalno bilo koji pokret tela.

-Potrebno je raditi pokrete unutrašnje i spoljašnje rotacije izvođenjem specifičnih pokreta u datom sportu.

-Znanje stečeno na fakultetu samo je dobra baza za dalje napredovanje u poslu.

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.