Beskontaktne povrede kolena

Najčešći razlog za beskontaktne povrede kolena su disfinkcija kuka i/ili skočnog zgloba. Koleno je kao rob između dva gospodara: kuka i skočnog zgloba. Jer se neizbalansirana funkcija ovih zglobova uvek negativno odražava na funkciju kolena, te koleno nastrada.

Mehanizam povrede je sledeći: koleno po svojoj anatomskoj i biomehaničkoj strukturi treba da bude stabilno sa visokim stepenom kontrole pokreta. Kada je smanjena pokretljivost u kuku ili skočnom zglobu koleno gubi na stabilnosti jer kompenzatorno nadoknađuje i ublažava nesklad duž kinetičkog lanca.

To takođe znači, ako ste povređivali koleno problem vrlo verovatno nije ni bio u kolenu, već je problem sistemski i sagledajte širu sliku. I ako vam doktor ili fizioterapeut kažu jačajte kvadriceps, znajte da nemaju pojma o rehabilitaciji kolena.

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.