Čučanj: pravilna tehnika

Čučanj je jedna od osnovnih vežbi za jačanje mišića nogu. Pored toga čučanj je i odličan test na osnovu koga se može proceniti mobilnost zglobova (kukovi i skočni zglobovi) i stabilnost celog tela. Bez obzira što je jedna od bazičnih vežbi pravilna tehnika čučnja i dalje predstavlja enigmu za mnoge sportiste, trenere, rekreativne vežbače, fizijatre…

Objašnjenje pravilne tehnike čučnja počeću od pete ka glavi.

-Stopala treba da su u kontaktu sa podlogom tokom celog pokreta. POSEBNO PETE.

-Kolena ne smeju da prelaze vrhove stopala.

-Kukovi i kompletna karlica se tokom faze spuštanja pomeraju UNAZAD, imitirajući pokret sedanja na stolicu.

-Leđa su prava (u neutralnom položaju). I torakalni i lumbalni deo leđa treba da ostanu u neutralnom položaju, tako da je ceo trup BLAGO nagnut unapred.

-Ruke mogu biti postavljene u različite opzicije: ispred tela, iza glave, iznad glave. Ramena su blago zabačena.

-Glava je vertikalna – u produžetku kičme. Pogled je horizontalan.

Veoma je lako objasniti pravilnu tehniku čučnja i izgleda lako za izvođenje. A da li je baš tako?

Nekoliko sportista koji su trenirali u Top Gym-u imali su problem sa izvođenjem čučnja. Od aktivnih sportista se očekuje da znaju tehniku osnovnih pokreta, među kojima je i čučanj. Postoji li u tom slučaju neki drugi razlog što izvođenje pravilne tehnike čučnja predstavlja problem. O toj temi više u narednom postu.

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.