Da bi bolje skakao, potrebno je da znaš

Trening koji se radi sa ciljem razvoja skočnosti treba da bude kvalitetno koncipiran i doziran sa aspekta opterećenja. To pre svega podrazumeva kvalitetno opšte i specifično zagrevanje i adekvatno ukupno opterećenje na treningu. Pod opterećenjem u ovom slučaju posebno treba voditi računa o obimu (količini) rada. I to iz razloga što intenzitet rada mora biti maksimalan, a obim kao druga najvažnija komponenta opterećenja treba da bude u skladu sa: uzrastom, polom, trenažnim stažom sportiste i perioda kada se trening radi u odnosu na kalendar takmičenja. Zato zapamtite:

KVALITETNO OPŠTE I SPECIFIČNO ZAGREVANJE i

AKO JE INTENZITET RADA MAKSIMALAN OBIM RADA NEBI TREBAO DA BUDE VELIKI.

Dalje, osnovne vodilje u treningu u kojem dominiraju skokovi kao kretna struktura su:

Skokovi se mogu raditi unapred i unazad – LINEARNE KRETNJE i na stranu (desnu i levu) – LATERALNE KRETNJE.

Druga bitna stavka je:

Skokovi se mogu raditi sa dve noge – SUNOŽNO i sa jedne noge  – JEDNONOŽNO. Treba i napomenuti, da se skokovi sa jedne noge mogu raditi sa iste na istu nogu (npr. sa leve na levu) i sa jedne na drugu nogu (npr. sa leve na desnu nogu).

Kod mladih, neobučenih, neiskusnih sportista prvo se rade skokovi sa ove noge, pa tek onda skokovi sa jedne. Takođe, prvo se uče i treniraju linearne kretnje, pa zatim lateralne. Ako su skokovi intenzivni (teški) pauze između serija treba da budu velike i broj ponavljanja (skokova) u seriji nebi trebao da prelazi broj od 5-6.

Zato zapamtite:

PRVO SKOKOVI SA DVE NOGE, A ZATIM I SA JEDNE.

PRVO LINEARNE KRETNJE, A ZATIM I LATERALNE.

BROJ PONAVLJANJA U SERIJI TREBA DA BUDE MALI, A PAUZE IZMEĐU SERIJA I VEŽBI TREBA DA BUDU DUGE.

Kod sportista koji dobro vladaju tehnikom skokova i imaju zavidan nivo snage celog tela a posebno mišića nogu na jednom treningu moguće je kombinovati linearne sa lateralnim kretnjama i skokove sa jedne noge sa skokovima sa dve noge. Moj predlog je ipak da se na jednom treningu rade linearne kretnje a na sledećem lateralne. U odnosu na kretne strukture datog sporta kojim se sportista kojeg trenirate bavi dominiraće onaj tip skokova koji se najzastupljeniji u tom sportu.

Gore pobrojani su osnovni principi koje je potrebno znati kada se radi trening sa ciljem poboljšanja ekspolzivne snage mišića nogu. Sva ostala improvizacija je dozvoljena ukoliko se poštuju bazični principi.

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.