Rešenje za skakačko koleno

Bol sa prednje strane kolena je česta pojava kod sportista i kod aktivnih rekreativaca. Greška koju često prave treneri i fizioterepeuti je usmeravanje procesa treninga ili rehabilitacije samo na jačanje kvadricepsa. Šta nedostaje?? Nedostaje bolja medjumišićna koordinacija. To znači da se mišići nogu (mišići stopala, potkolenice, natkolenice, i mišići oko kuka) nesinhronizovano uključuju, a posledica toga je najčešće preveliko opterećenje na kvadriceps i koleno. Slažem se da kvadriceps treba jačati jer on trpi veliko opterećenje, ali to nije rešenje, jer se tretira posledica a ne uzrok bola.

Rešenje je uspostaviti obrazac pokreta u kojem se ekstenzija u kuku radi pre potpune ekstenzije u kolenu. Na ovaj način se preveliko opterećenje na kolenu prebacije na ekstenzore kuka, koji će u ovom slučaju baš da rade ono što treba da rade, a onemogućeni su jer koleno završi sav posao pre njih. Evo primera vežbe kako se situacija popravlja

Na šta treba obratiti pažnju prilikom analize ove vežbe? Karlica je u položaju posterior pelvic tilt, to znači da zadnja loža lepo i pravovremeno radi. Ugao u kolenu je odprilike isti-konstantan, što je bitno jer opružanje u kuku prethodi potpunom opružanju u kolenu. Oslonac je dominantno na prstima, što je upravo položaj u kojem se odguruješ da bi se potrčao ili skočio. Takodje, ova vežba treba da prethodi svim vežbama u stojećem položaju ako je bilo bola u kolenu. Na ovaj način kod klijenta kreiraš obrazac pokreta koji će imati odličan transfer na stojeću poziciju i na fazu odgurivanja kod trčanja i skakanja, kada je upravo sila reakcije podloge najveća i kada je koleno i najopterećenije!

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.