Čemu služi Power Plate

Pomama za treninzima uz pomoć Power Plate traje već gotovo 10 godina. U početku je Power Plate predstavljan kao svemoguća mašina koja uz minimalno napora vrši potpuno prekombinovanje strukture tela vežbača. Da bi se vremenom broj teretana i fitnes studia koji trening baziraju na vežbanju pomoću ove mašine znatno smanjio, ali i dalje u Beogradu postoji zavidan broj fitnes trenera kojima je ovo osnovna alatka za rad.

Reklame koje su stajale u pozadini cele priče su dale očigledno odličan efekat jer je veliki broj, pre svega žena počeo da trenira na Power Plate. Ali šta je pozadina cele priče. Power Plate je mašina koja generiše električne impusle kojima se stimuliše rad mišića, frekvencija kojom se deluje na mišiće je između 25 – 50 Hz u sekundi. Ako je normalan stepen pražnjenja moto-neurona preko kojih se prenose moždani impulsi u mišić između 4 – 12 Hz, postavlja se pitanje da li mišiće treba stimulisati impulsima tako velike frekvencije pomoću trenažera.

Moje mišljenje je da treba ali sa jasnim ciljem i dobro određenim obimom tj. trajanjem.

Treningom na Power Plate se NE može postići gubitak telesne težine i povećanje mišićne mase. Struktura treninga na pomenutoj mašini je takva da se u  kraćim vremenskim intervalima (između 10 i 120 sec.) zadržavaju određene pozicije tokom kojih se mišići stimulišu visoko frekventnim talasima. Da bi se postigao rezultat na planu redukcije telesne mase potrebno je izvoditi pokrete malog intenziteta u dužim vremenskim intervalima (između 15 i 45 min.), što se potpuno kosi sa treningom na Power Plate. Isto tako da bi se postigao efekat na povećanju mišićne mase potrebno je izvoditi pokrete sa srednje – velikim opterećejem u opsegu od 6 – 12 ponavljanja, što nije moguće postići treningom na Power Plate.

Pozitivni efekti treninga pomoću Power Plate su u funkciji oporavka i radi aktivacije mišića stabilizatora ramena, trupa i kuka. To znači da je trening uz pomoć Power Plate sa rekreativnim vežbačima gotovo potpuno beskoristan, dok sa sportistima može biti veoma koristan.

U funkciji oporavka kod sportista se može ostvariti pozitivan efekat stimulacijom na tako velikim frekvencijama jer će se ubrzati procesi eliminacije metaboličkih produkata na nivou mišićnih vlakana. Mišići se stimulišu na način koji im nije svojstven tokom standardnog treninga te taj novi specifičan stres može da ima pozitivne efekte, i to ako se sprovodi jedan ili eventualno dva treninga tokom sedmice, .

Mišiće stabilizatore ramena, trupa i kuka je kod određenih osoba veoma teško aktivirati. To znači da mozak ima poteškoća da na adekvatan način i u dovoljnoj meri pošalje impulse u te mišiće koji se nalaze duboko ispod velikih površnih mišića i okružuju zglobne čaure. Njihova osnovna funkcija je da vrše brze kontrakcije da bi što pre stabilizovali zglobove i time omogućili da veliki mišići imaju stabilnost tokom izvođenja pokreta. Ukoliko stabilizatori to ne rade na vreme (zakasnela aktivacija) ili rade nedovoljno jako (nizak nivo snage) velike mišićne grupe ne mogu da generišu veliku silu, jer istovremeno moraju da obavljaju i stabilizacionu funkciju. Pomoći Power Plate može se na veoma efikasan način delovati na aktivaciju i međumišićnu koordinaciju mišića stabilizatora ramena, trupa i kuka.

Izdržaji u polučučnju na Power Plate sigurno ne mogu da stvore trenažne efekte koje većina žena želi da postigne treningom – redukcija telesne mase, dok većina muškaraca želi – povećanje mišićne mase.

To su zablude u koje ne treba da verujete, za tako velike trenažne ciljeve treba dobro da se potrudite, nije dovoljno samo da stojite na Power Plate i sve će mašina da uradi za vas.

Bojan

Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog teksta se ne može samovoljno umnožavati bilo kakvim putem bez podnesene potvrde i dopusta od strane autora.